Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Kwork Innovations Ltd

Kwork Innovations Ltd

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Danang
  • Quy mô

    10-24 nhân viên

  • Ngành nghề

    IT - Phần mềm

Kwork Innovations (www.kwork.me) is a software company working with SaaS platforms and customer-specific solutions provided as SaaS applications.

Kwork Innovations Ltd

Video

Phúc lợi

Work from home opportunities, optionally flexible hours