Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
LD HYUNDAI E&c-Ghella - TC Gói Thầu Cp-03 Da Tuyến Đường Sắt ĐT Thí Điểm Tp HN, Đoạn Nhổn-Ga HN

LD HYUNDAI E&c-Ghella - TC Gói Thầu Cp-03 Da Tuyến Đường Sắt ĐT Thí Điểm Tp HN, Đoạn Nhổn-Ga HN

19 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Xây dựng, Cơ khí

LD HYUNDAI E&C-GHELLA - TC GÓI THẦU CP-03 DA TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐT THÍ ĐIỂM TP HN, ĐOẠN NHỔN-GA HN

LD HYUNDAI E&c-Ghella - TC Gói Thầu Cp-03 Da Tuyến Đường Sắt ĐT Thí Điểm Tp HN, Đoạn Nhổn-Ga HN

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

- Competition salary: 20,000,000 ~ 25,000,000 VND/month (gross)
- Others : according to Vietnamese labour law