LengKeng

LengKeng

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Truyền thông/Báo chí/Quảng cáo

LengKeng

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

- Lộ trình thăng tiến cho vị trí rõ ràng (trao đổi khi phỏng vấn).
- Sinh nhật, team building, du lịch năm
- Hỗ trợ tiền cơm, tiền điện thoại