Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
LRS(Shanghai) Trading Co; Ltd

LRS(Shanghai) Trading Co; Ltd

10 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Thời trang

LRS(Shanghai) Trading Co; Ltd

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

13th month payment and annual incentive bonus
Healthcare for employees and one family member
Welfare according to as company's policy