Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
LT Pacific Investments | Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế LT Viễn Đông

LT Pacific Investments | Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế LT Viễn Đông

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    384 đường Hoàng Diệu, Quận 4, Hồ Chí Minh City
  • Quy mô

    10-24 nhân viên

  • Ngành nghề

    Tư vấn, Giáo dục/Đào tạo, Bất động sản

LT Pacific Investments Pty Ltd là công ty tại Melbourne, Australia – cấp phép hoạt động bởi Sở thuế Australia Tax Office, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn Đầu tư, Di trú, Giáo dục và hỗ trợ doanh nghiệp, các tổ chức tại Úc. Công ty đặt văn phòng tại Việt Nam từ 2019, tìm kiếm nhiều vị trí ứng viên có năng lực và phù hợp với môi trường công ty. LT Pacific Investments Pty Ltd is a company based in Melbourne, Australia - licensed by the Australian Taxation Office, operating in the field of Investment, Immigration, Education and Business Process Outsourcing services. The company has a need to expand its operations in the Vietnam Office since 2019, we are looking for more suitable candidates for the company environment.

LT Pacific Investments | Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế LT Viễn Đông

Video

Phúc lợi

Attractive package | Lương cố định xứng đáng với năng lực
Travel & Training in Australia | Đào tạo tại Úc