LTK Vietnam Co.,Ltd.

LTK Vietnam Co.,Ltd.

7 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Sản xuất

LTK Vietnam Co.,Ltd.

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng

Lương thỏa thuận dựa trên năng lực

Khám sức khoẻ

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động theo Luật Lao động Việt Nam hiện hành

Nghỉ phép

Nghỉ 2 thứ 7 trong một tháng

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại LTK Vietnam Co.,Ltd.