Maersk Broker Asia Ltd

Maersk Broker Asia Ltd

15 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Vận tải

Maersk Broker - one of the world’s largest international shipbroking companies - employ around 350 brokers and staff at offices in Copenhagen, Hamburg, London, Athens, New York, Tokyo, Seoul, Beijing, Shanghai, Taipei, Hong Kong, Hanoi, Singapore, Mumbai, New Delhi, Dubai and Cape Town. Learn more about Maersk Broker at www.maerskbroker.com

Maersk Broker Asia Ltd

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

- “On-the-job’’ training opportunities in shipbroking locally and overseas
- Competitive salary/ bonus package
- A dynamic and inspiring international environment

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Maersk Broker Asia Ltd