Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Maersk Broker Asia Ltd

Maersk Broker Asia Ltd

15 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Phòng C15, Tầng 5, Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Hà Nội

Maersk Broker - one of the world’s largest international shipbroking companies - employ around 350 brokers and staff at offices in Copenhagen, Hamburg, London, Athens, New York, Tokyo, Seoul, Beijing, Shanghai, Taipei, Hong Kong, Hanoi, Singapore, Mumbai, New Delhi, Dubai and Cape Town. Learn more about Maersk Broker at www.maerskbroker.com

Maersk Broker Asia Ltd

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

- “On-the-job’’ training opportunities in shipbroking locally and overseas
- Competitive salary/ bonus package
- A dynamic and inspiring international environment