Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Medipeace

Medipeace

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Phi chính phủ/Phi lợi nhuận

Medipeace

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

- Mức lương: Thoả thuận trong quá trình phỏng vấn
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động do Nhà nước Việt Nam quy định
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo các kỹ năng và có cơ hội để phát triển