Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )

Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )

20 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Lot J1-J2, Thang Long IZ, Dong Anh, Ha Noi
  • Ngành nghề

    Sản Xuất, Điện/Điện tử, Bảo trì/Sửa chữa

  • Liên hệ

    Phòng Hành Chính Nhân Sự

Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd is the FDI projects invested in Vietnam in 2014, and is a company with 100% investment from Japan, specializes in design and manufacturing electronic printed circuit boards (PCB, FPC) and assembly of electronic components onto circuit boards (EMS). Meiko Electronics Thang Long is located at J1-J2 plot, Thang Long Industrial Park, Dong Anh, Ha Noi. Now we are finding the suitable candidate for Meiko Thang Long factor and plan to expand more in the future Meiko Thang Long hope to welcome all excellent & potential candidates to join and work together.

Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Được tham gia khám sức khỏe định kỳ
Thưởng hè, thưởng tết theo tình hình sản xuất
Có các khóa đào tạo Tiếng Nhật,Kỹ năng mềm