Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)

Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)

14 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Bán lẻ/Bán sỉ

Meishang is a China based cosmetic and COLORKEY is our cosmetic brand and it’s top1 lipstick product on TikTok Vietnam.

Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Company's Policy