Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
MEPAC CORPORATION

MEPAC CORPORATION

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Điện/Điện tử

MEPAC CORPORATION

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương tháng 13, Thưởng các lễ tùy thuộc vào tình hình hoạt động của công tty
Đào tạo