Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Mitutoyo Vietnam Company Limited

Mitutoyo Vietnam Company Limited

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    1st & 2nd Floor, MHDI Building, No. 60 Hoang Quoc Viet Road, Nghia Do Ward, Cau Giay District, Hanoi
  • Quy mô

    25-99 nhân viên

  • Liên hệ

    HR Deparment

Mitutoyo, one of the world leaders in Precision Measuring Instruments.

Mitutoyo Vietnam Company Limited

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Competitive salary, bonuses and allowances
Health insurance & 24/24 personal accident insurance
Extra 03 days of special leave per year