Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
MYBIZ TECHNOLOGIES VIETNAM LLC COMPANY LIMITED

MYBIZ TECHNOLOGIES VIETNAM LLC COMPANY LIMITED

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    146/5 Nguyen Van Thu Street, Dakao ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Quy mô

    25-99 nhân viên

  • Ngành nghề

    IT - Phần mềm, Ngân hàng, Tài chính công nghệ

My Biz is a technology start-up based in Vietnam. Our target customers are micro, small and medium-sized retailers. We want to empower these retailers to grow their business by providing them with a sales enablement tool right in the palm of their hand.

MYBIZ TECHNOLOGIES VIETNAM LLC COMPANY LIMITED

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Compensation
Leaves per discussion
Training