Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
NAITO VIETNAM CO., LTD

NAITO VIETNAM CO., LTD

6 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    1fl, Yoco Building, 41 Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe Ward, Dist.1, Ho Chi Minh City
  • Quy mô

    10-24 nhân viên

Naito Vietnam Co., ltd –export and import of industrial machines, systematic devices, electronic & machinery devices and tools, services of installation & maintenance http://www.naito.net/en/index.html

NAITO VIETNAM CO., LTD

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Competitive salary and bonus
Insurance according to policy
Friendly working environment