Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Nam An Holdings

Nam An Holdings

6 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Hiep Phuoc industrial zone, Lot F14-4, Road No.24, 700000
  • Ngành nghề

    Sản Xuất, Điện lạnh/Nhiệt lạnh

  • Liên hệ

    Ms.Trinh

Nam An Corporation is a group (located in Hiep Phuoc, Nha Be), which manages 5 companies in hospitality industry, comprising BT International (www.btcorp.com.vn), FNB Concepts (www.fnb-concepts.com), located in District 3 and District 7, Klaus refrigeration company (https://www.linkedin.com/company/klaus-refrigeration) located in Hiep Phuoc - Nha Be, a stainless steel fabrication factory (Schroder located in Nhon Trach, Dong Nai) and School for Hospitality Professionals (www.shp.edu.vn) located in District 3..

Nam An Holdings
Nam An Holdings
Nam An Holdings
Nam An Holdings
Nam An Holdings
Nam An Holdings
Nam An Holdings

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương tháng 13, Hoa Hồng, Xe đưa đón, Đào tạo