Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Neele-Vat Vietnam

Neele-Vat Vietnam

12 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Vận chuyển/Giao nhận

Neele-Vat Vietnam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Competitive salary + attractive incentive scheme
During 2 months of probation time: 100% salary, Annual leave applied, PTI Health Insurance
13th month salary, Yearly performance bonus, Annual salary review