Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Nest by aia

Nest by aia

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Bảo hiểm

Nest by aia

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thu nhập cố định từ 700$ - 1200$ + Phụ cấp ~ 100$ + thưởng doanh thu hàng tháng, hàng quý,hàng năm
Đãi ngộ cạnh tranh, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe dành cho nhân viên
Được hỗ trợ các công cụ làm việc chuyên nghiệp, nhiều khóa đào tạo bổ ích về kỹ năng mềm