Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Neumann Gruppe Vietnam Co., Ltd

Neumann Gruppe Vietnam Co., Ltd

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    An Phuoc Industrial Park, Long Thanh District, Dong Nai Province
  • Ngành nghề

    Nông nghiệp/Lâm nghiệp

NEUMANN GRUPPE VIETNAM LTD. IS A COMPANY OF NEUMANN KAFFEE GRUPPE, THE WORLD’S LEADING GREEN COFFEE SERVICE GROUP

Neumann Gruppe Vietnam Co., Ltd

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Competitive salary/bonus based on working performance
24/24 hour insurance
14 days of annual leave per year