Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
New World Fashion Group

New World Fashion Group

46 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    KCN Nam Tài (Phú Thái), Kim Thành, Hải Dương

Nam Tai International Co., Ltd is the subsidiary of New World Fashion Group – the big fashion group comes from the UK. Nam Tai International Co., Ltd was set up in 2003 with the business line is industrial park developer in Hai Duong province. Forging close relations with global companies, Nam Tai International Co., Ltd tenants come from 7 countries and territories over the world.

New World Fashion Group
New World Fashion Group
New World Fashion Group
New World Fashion Group
New World Fashion Group
New World Fashion Group
New World Fashion Group

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng theo chính sách của công ty
Đóng các khoản bảo hiểm theo quy định của Pháp luật
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo