Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Ngoc Son- HN

Ngoc Son- HN

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Bán lẻ/Bán sỉ

Ngoc Son- HN

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Professional working environment