Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
NKB Co., Ltd.

NKB Co., Ltd.

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

 • Địa chỉ

  1st Floor, 81- 83 Cach Mang Thang Tam, D1, HCMC
 • Quy mô

  Ít hơn 10 nhân viên

 • Ngành nghề

  Tư vấn, Bán lẻ/Bán sỉ, Hàng tiêu dùng

 • Liên hệ

  Chung Yusuk (Mr.)

NKB is an importer and distributor of Korean cosmetic (skincare) products from Year 2017. Presently, the company is a sole importer and distributor of over 100 cosmetic products from 5 outstanding Korean cosmetic companies and 1 pharmaceutical company such as NKB, O & Young, the SAEM, MIJIN Cosmetics, LIPHIP and HANIL Pharmaceutical. The company will continue to provide good quality Korean cosmetics and better living goods to the Vietnam market. The company has its own brand, NKB (Natural K Beauty) and NKB products also.

NKB Co., Ltd.

Video

Phúc lợi

Salary + Sales Incentive: 10 to 18 million VND
Social Insurance pursuant to the Law.
Annual Bonus (13 month bonus)