Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Nongshim Co.,ltd

Nongshim Co.,ltd

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    SEOUL, KOREA (H.Q)
  • Ngành nghề

    Xuất nhập khẩu, Thực phẩm & Đồ uống

Nongshim, is a food company that produces instant noodles and snacks. We have led the Korean food industry since our establishment in September 18, 1965. With the phenomenal success of Shin Ramyun in Korea, Nongshim entered the global market in earnest in the 1980s and spearheaded the globalization of Korean instant noodles. As a result, Shin Ramyun has grown to be a global brand that represents Korea.

Nongshim Co.,ltd

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương tháng 13
Chế độ tăng lương hằng năm
Phụ cấp tiền ăn trưa, xăng xe,..