Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Ohmidas Vietnam Co., Ltd.

Ohmidas Vietnam Co., Ltd.

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    IT - Phần mềm

Ohmidas Vietnam Co., Ltd.

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thu nhập hấp dẫn với mức thưởng hàng năm, thưởng dự án, thưởng thành tích
BHXH, BHYT, BHTN; bảo hiểm chăm sóc sức khỏe theo quy định của nhà nước
Được đào tạo, làm việc cùng các chuyên gia trong và ngoài nước