Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Pacific Links Foundation

Pacific Links Foundation

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Khác

Pacific Links Foundation (Tổ chức Vòng Tay Thái Bình) là một tổ chức phi lợi nhuận của Hoa Kỳ, đăng ký hoạt động dưới dạng một tổ chức Phi chính phủ quốc tế tại Việt Nam. Tổ chức Vòng Tay Thái Bình đi đầu trong công tác phòng chống nạn mua bán người tại các vùng biên giới Việt Nam bằng cách nâng cao nhận thức về phòng chống Mua Bán Người của thanh thiếu niên, tạo thêm cơ hội tiếp tục đến trường, cung cấp nơi ở an toàn và các dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập, và mở rộng cơ hội kinh tế thêm cho thanh thiếu niên nam nữ. www.pacificlinks.org About Pacific Links Foundation Pacific Links Foundation (PALS or in Vietnamese, Vòng Tay Thái Bình) is a US-based 501(c)(3) public charity whose mission is to support the sustainable development of Vietnamese communities and the enrichment of their cultural heritage. We are a hard working team with all team members as donors to our organization. PALS offers tremendous opportunities to learn, grow and lead for our team members. www.pacificlinks.org PALS reserves the right to perform a criminal background check on current or prospective employees with the purpose of upholding the Child Protection and Vulnerable Adult Protection Policies.

Pacific Links Foundation

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Compensation commensurate with experience
Other benefits (health care, insurance, etc.)
Support to attend training programs as part of staff development