Platinum Beverages

Platinum Beverages

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Lầu 3, 61 Phùng Khắc Khoan,Quận 1, Tp.HCM
  • Lĩnh vực

    Hàng tiêu dùng

  • Liên hệ

    Tram Anh

Platinum Beverages is a new and dynamic beverage company that specializes in bringing new and interesting beer styles to Viet Nam.

Platinum Beverages

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Công ty chưa cập nhật thông tin về phúc lợi.

Công ty chưa cập nhật thông tin về phúc lợi.