Posco DX Vietnam Co., Ltd

Posco DX Vietnam Co., Ltd

9 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Tầng 6, COBI TOWER 1, Hoàng Văn Thái, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Quy mô

    25-99 nhân viên

  • Lĩnh vực

    Phần Mềm CNTT/Dịch vụ Phần mềm

POSCO DX Viet Nam is creating a smart world by applying the convergence technology of IT Knowledge and Industry Knowledge to industrial sites and other diverse areas such as energy, environment, etc.

Posco DX Vietnam Co., Ltd
Posco DX Vietnam Co., Ltd
Posco DX Vietnam Co., Ltd
Posco DX Vietnam Co., Ltd
Posco DX Vietnam Co., Ltd
Posco DX Vietnam Co., Ltd
Posco DX Vietnam Co., Ltd

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Full package of statutory insurance & Annual health check
Other welfares under internal policy
13th month salary, Review salary every year