Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Posco ICT Vietnam

Posco ICT Vietnam

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng
Video
Phúc lợi

Về chúng tôi

 • Địa chỉ

  Unit 6, 8th floor, Cantavil An Phu, 1 Song Hanh str., An Phu ward, Thu Duc city, Ho Chi Minh city, Viet Nam
 • Quy mô

  25-99 nhân viên

 • Ngành nghề

  IT - Phần mềm, IT-Phần cứng/Mạng

 • Liên hệ

  Đặng Nguyễn Thùy Linh

POSCO ICT Vietnam is a Korean IT firm exclusively providing IT operation solutions for steel factories of POSCO in Vietnam. Main office: Unit 6, 8th floor, Cantavil An Phu, 1 Song Hanh str., An Phu ward, Thu Duc city, Ho Chi Minh city, Viet Nam

Posco ICT Vietnam