PROVIET INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY

PROVIET INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Toà nhà MB Thành Phố Bắc Ninh
  • Lĩnh vực

    Luật/Dịch vụ pháp lý

PROVIET INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY

PROVIET INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Theo quy định nhà nước