Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Quỹ Hỗ Trợ Phát Triển Hợp Tác Xã Việt Nam

Quỹ Hỗ Trợ Phát Triển Hợp Tác Xã Việt Nam

5 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Số 149 Giảng Võ - Quận Đống đa - Hà Nội.
  • Ngành nghề

    Khác

Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam (Quỹ) là một quỹ tài chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập với chức năng hỗ trợ tín dụng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn cả nước theo quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ; Quỹ có trụ sở chính tại Hà Nội và hai bộ phận trực thuộc tại Thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) và Thành phố Hồ Chí Minh.

Quỹ Hỗ Trợ Phát Triển Hợp Tác Xã Việt Nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thu nhập: 19 triệu đồng/tháng (tùy thuộc vào năng lực, kinh nghiệm, năng suất lao động).
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác