Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
QVIETNAM

QVIETNAM

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Sản Xuất

QVIETNAM

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

SALARY: 25 million- 30 million (VND)