Reddy

Reddy

42 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Dịch vụ Y tế/Chăm sóc sức khỏe

Reddy

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Competitive (to be discussed more in interview)
Social Insurance, Health Insurance and Unemployment Insurance according Labour Law
Professional and dynamic working