Registrar Corp

Registrar Corp

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Quy mô

    Ít hơn 10 nhân viên

  • Lĩnh vực

    Dịch vụ Y tế/Chăm sóc sức khỏe

  • Liên hệ

    Thiên Thư (Ms.)

Registrar Corp provides Registration, U.S. Agent, and Compliance Assistance for U.S. and Non-U.S. Companies in the Food and Beverage, Medical Device, Drug, and Cosmetics Industries. Registrar Corp assists businesses with U.S. FDA compliance. Registrar Corp is not affiliated with the U.S. FDA.

Registrar Corp

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Salary: 500 USD NET/month + Vietnamese commission
Health Insurance
Annual leave: 12 days/year

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Registrar Corp