Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Rosapearl

Rosapearl

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Thời trang

Rosapearl

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Fixed 13th month salary