Samra Limited

Samra Limited

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Bán lẻ/Bán sỉ

FelinWel, an online beauty brand from China. Sell makeup products to all over the world through TikTok, Shopee, Shopify. We have localization teams in China Mainland, Vietnam and Thailand.

Samra Limited

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Commission based on marketing revenue