Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Sinovitrans Logistics Co., Ltd - Hai Phong Branch

Sinovitrans Logistics Co., Ltd - Hai Phong Branch

9 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    No. 616, TD Business Center, Le Hong Phong Str., Ngo Quyen Dist, Hai Phong City, VietNam., Hải Phòng, Việt Nam
  • Ngành nghề

    Dịch vụ khách hàng, Xuất nhập khẩu, Biên phiên dịch

Sinovitrans là liên doanh ra đời tại Việt Nam dưới sự hợp tác giữa Sinotrans Trung Quốc và Vietrans Việt Nam. Là nhà cung ứng các dịch vụ tổng hợp lĩnh vực Logistics, hoạt động của công ty chúng tôi bao gồm dịch vụ đại lý vận tải quốc tế, tập hợp và vận chuyển hàng, dịch vụ đại lý tàu biển… Công ty cổ phần vận chuyển Trung Quốc (gọi tắt là Sinotrans) là nhà cung cấp hàng đầu tại Trung Quốc về lĩnh vực Logictics, và là một trong những doanh nghiệp nòng cốt dưới sự quản lý trực tiếp của tổ chức SASAC quốc gia. Công ty TNHH giao nhận kho vận ngọai thương (gọi tắt là Vietrans) trực thuộc bộ công thương, là một trong những công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực đại lý giao nhận, vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, dịch vụ cho thuê kho bãi tại Việt Nam.

Sinovitrans Logistics Co., Ltd - Hai Phong Branch

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

- Salary: Negotiable, competitive depending on skill and experience
- Social and healthy insurance follow Viet Nam law.
- The 13thmonth Bonus.