Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Siplec International Limited

Siplec International Limited

6 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  Tham khảo thông tin công ty tại: https://www.siplec.leclerc/

  Siplec International Limited

  Video

  Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

  Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

  Phúc lợi

  Attractive salary
  Insurance policy in accordance with the company
  Paid leave policy in accordance with the company