Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
SOTRANS - Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam

SOTRANS - Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam

9 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

 • Địa chỉ

  1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP HCM
 • Quy mô

  100-499 nhân viên

 • Ngành nghề

  Dịch vụ khách hàng, Xuất nhập khẩu, Kho vận

 • Liên hệ

  Phòng Nhân Sự

SOTRANS LOGISTICS was established in 1975 and have been provided logistics services (multi-functional warehouse, trucking, ocean/air freight, customs clearance,…). Agent network of our Company covers more than 100 countries all over the world, especially in potential markets such as US, Japan, Korea, EU, etc. Visit the website: https://sotrans.com.vn/en/

SOTRANS - Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
SOTRANS - Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
SOTRANS - Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
SOTRANS - Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
SOTRANS - Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
SOTRANS - Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
SOTRANS - Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Trợ cấp điện thoại
BHYT, BHXH, BHTN
Thưởng doanh số