Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
SP GROUP

SP GROUP

36 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Điện/Điện tử

SP GROUP
SP GROUP
SP GROUP
SP GROUP
SP GROUP
SP GROUP
SP GROUP

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Attractive salary
Working in a leading utilities group in the Asia Pacific