STC Vietnam

STC Vietnam

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Luật/Dịch vụ pháp lý

  • Liên hệ

    HR Dept.

Với kinh nghiệm gần 20 năm tại thị trường Việt Nam, STC hiểu rõ tính thiết yếu và vai trò then chốt của các hệ thống, thiết bị liên quan đến sự an toàn và tính mạng con người. Chúng tôi liên tục cập nhật những giải pháp mới về an ninh và các hệ thống bảo mật trên thế giới để nắm bắt xu hướng và dẫn đầu thị trường. STC có mạng lưới các chuyên gia và đối tác trên toàn thế giới và chúng tôi mong muốn được hợp tác với các chuyên gia trong tất cả các lĩnh vực có liên quan để cùng phát triển song hành. Nhiệm vụ của chúng tôi • Khách hàng là số 1 - Lợi ích của Khách hàng là ưu tiên số 1 của chúng tôi. • Giải pháp thiết thực - Chúng tôi chỉ cung cấp các giải pháp đã được chứng minh là thiết thực và hiệu quả về mặt chi phí • Vượt xa mong đợi - Chúng tôi chịu trách nhiệm về các giải pháp của mình, chúng tôi cung cấp hỗ trợ, bảo trì và tư vấn sau bán hàng khi Khách hàng cần. Chúng tôi cung cấp đào tạo, tài liệu kỹ thuật và giải pháp nâng cấp mang tính hiệu quả, linh động trong tương lai http://stcvietnam.com/ ------------------------ With nearly 20-year experience in Vietnam, STC understands the need for mission-critical equipment where safety and security are vital. We continually update our understanding of the global security environment and a broad range of security systems to stay on the cutting edge of the industry. STC’s work is driven by our network of experts and partners all over the world, and we look forward to co-operating with experts in all fields for mutual sustainable development Our missions • Customer-oriented – Customer is at the heart of everything we do. • Practical solutions – We only offer proven solutions that are practical and cost-effective • Go beyond expectation – We take responsibility for our solutions, we provide after-sale support, maintenance, and consultancy if needed to our customers. We offer training, technical documentation and upgrade for future development http://stcvietnam.com/

STC Vietnam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương tháng 13, lễ tết, thưởng theo dự án
Các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của Công ty
Chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại STC Vietnam