Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Stellar Language Center

Stellar Language Center

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    84 Vo Huu - Phan Thiet - Binh Thuan
  • Ngành nghề

    Giáo dục/Đào tạo

LEADING CENTER TRAINING STUDENTS WITH HIGH IELTS SCORE

Stellar Language Center

Video

Phúc lợi

13th-month pay
medical and social insurance
full paid leaves