Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
SWINBURNE VIETNAM (HCMC)

SWINBURNE VIETNAM (HCMC)

19 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

 • Địa chỉ

  A35 Bach Dang Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
 • Quy mô

  25-99 nhân viên

 • Ngành nghề

  Giáo dục/Đào tạo

 • Liên hệ

  Lê Cảnh Nam

Swinburne Vietnam is the international alliance between Swinburne University of Technology (SUT) and FPT University. The delivery of the SUT courses in Vietnam is in compliance with all quality assurance requirement SUT-Ranked Top 321 of the world best universities (QS2021) At Swinburne Vietnam, we would like to acquire an excellent faculty who is in compliance with quality requirements of SUT to deliver the course. By doing that, we hope that we can offer a great opportunity of international education for the young generation in Vietnam

SWINBURNE VIETNAM (HCMC)

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng hiệu quả
FPT Care
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ