Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Takasago International Corporation

Takasago International Corporation

15 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    HCMC
  • Ngành nghề

    Thực phẩm & Đồ uống

  • Liên hệ

    HR Deparment

Takasago International Corporation

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Company's policy