Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Tan Cang Hmm Logistics CO., LTD

Tan Cang Hmm Logistics CO., LTD

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Quy mô

    25-99 nhân viên

  • Ngành nghề

    Xuất nhập khẩu

  • Liên hệ

    Chivas

Tan Cang HMM Logistics Co., Ltd is an integrated logistics company. Now we are seeking the potential candidates for the position of “Cashier Executive” with requirements as below.

Tan Cang Hmm Logistics CO., LTD

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

13th Salary
Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
Medical & Accident Insurance