Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
TANGE TECHNOLOGY(新加坡)PTE.LTD

TANGE TECHNOLOGY(新加坡)PTE.LTD

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    IT - Phần mềm

Dịch vụ bán hàng máy ảnh thông minh

TANGE TECHNOLOGY(新加坡)PTE.LTD

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

1month
1-2times /year