TAPAS KITCHEN AND WINE BAR

TAPAS KITCHEN AND WINE BAR

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Tây Hồ, Hà Nội
  • Lĩnh vực

    Dịch vụ lưu trú/Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

  • Liên hệ

    Phòng Nhân sự

Hanoi's newest restaurant, situated in the heart of Hanoi's bustling expat district

TAPAS KITCHEN AND WINE BAR

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Solid salary chef: 1500$
FnB allowances
Annual leaves