Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
TECHCON VIETNAM JSC

TECHCON VIETNAM JSC

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Sản phẩm công nghiệp

TECHCON VIETNAM JSC

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương tháng 13
theo đúng pháp luật Việt Nam
du lịch hàng năm