The Representative Office of Edrington Singapore Pte Ltd in Ho Chi Minh City

The Representative Office of Edrington Singapore Pte Ltd in Ho Chi Minh City

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Sản xuất

The Representative Office of Edrington Singapore Pte Ltd in Ho Chi Minh City

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

13th month payment
Healthcare plan for you, your spouse and child
20 days annual leave