Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
The Representative Office Of Pkdc, LLC In Ho Chi Minh City

The Representative Office Of Pkdc, LLC In Ho Chi Minh City

8 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    5th Floor, Proffice Building, 248-250 Nguyen Dinh Chieu Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
  • Quy mô

    10-24 nhân viên

  • Ngành nghề

    Khác

*** About the company: PKDC Representative Office is part of a fast paced American Group of Companies in furniture business. Our focus is to supply indoor furniture to our retail chain of stores represented in over 30 US states. Văn phòng Đại diện PKDC là một phần của Tập đoàn Công ty Hoa Kỳ có nhịp độ phát triển nhanh trong lĩnh vực kinh doanh đồ nội thất. Trọng tâm của chúng tôi là cung cấp đồ nội thất trong nhà cho chuỗi cửa hàng bán lẻ của chúng tôi có mặt tại hơn 30 tiểu bang của Hoa Kỳ. Website: https://www.furniturerow.com/

The Representative Office Of Pkdc, LLC In Ho Chi Minh City

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Compensation package: Competitive and negotiable