The United States Embassy

The United States Embassy

70 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    USAID/Vietnam, 15th floor, Tung Shing Building, No. 2 Ngo Quyen street, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam
  • Lĩnh vực

    Chính phủ & NGO

The United States Embassy in Hanoi, Vietnam

The United States Embassy

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Salary (per annum) US$30,920 – US$46,397 Added by attractive allowances, cash & non-cash incentives
Training opportunities abroad, in-country, on-the-job and online sources
One-month basic salary Tet Bonus