Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
THN AUTOPARTS

THN AUTOPARTS

8 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Sản Xuất

.

THN AUTOPARTS
THN AUTOPARTS
THN AUTOPARTS
THN AUTOPARTS
THN AUTOPARTS
THN AUTOPARTS
THN AUTOPARTS

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Deal lương theo thỏa thuận của ứng viên. Mức lương: up to gross 40m
Các chế độ theo Luật LĐ và BHXH hằng năm
Có hỗ trợ nơi ở cho người ở xa